Muntlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om hvordan det henger sammen at helseministeren vil sette i gang tiltak mot kjønnsseleksjon i svangerskapet, men når det gjelder å avdekke Downs syndrom vil hun innføre tidlig ultralyd

Datert: 11.01.2012
Besvart: 11.01.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Vi har tidligere hørt fra India at flere og flere aborterer jentefostre. En undersøkelse fra Norge om at indisk-norske mødre gjør det samme, var førstesideoppslag i VG for to dager siden. Dette er oppsiktsvekkende og alarmerende. Helseministeren uttalte til VG at det er sånn at en nesten ikke kan tro det.

Det er positivt at helseministeren varsler økt fokus på problemstillingen og sier at hun vil sette i gang tiltak mot kjønnsseleksjon.

Debatten om innføring av tidlig ultralyd er viktig i denne sammenhengen, og regjeringen skal snart ta stilling til denne saken. Det vi med sikkerhet vet, er at en tidlig ultralydundersøkelse i uke 11–13 vil kunne avdekke om fosteret har Downs syndrom. Nye, moderne ultralydmaskiner vil også kunne avdekke kjønnet på fosteret, og en blodprøve enda tidligere i svangerskapet kan fastslå barnets kjønn. Seleksjon på bakgrunn av kjønn vekker en enorm motstand, og her vil helseministeren sette i gang tiltak. Men når det gjelder å avdekke Downs syndrom, med den følgen at de fleste vil bli selektert bort, går helseministeren motsatt vei. Da vil hun innføre tidlig ultralyd, ifølge tidligere uttalelser til media.

Hvordan henger dette sammen?


Les hele debatten