Muntlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Om statsråden vil sørge for at alle ekstrautgiftene man har med opprydning etter stormen Dagmar blir dekket av staten, selv om store deler av det ødelagte veinettet er en del av fylkeskommunens ansvar

Datert: 11.01.2012
Besvart: 11.01.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Jeg kunne ha snakket både om svenskebøter og andre ting – ikke minst om utenlandske trailere som i perioder står strødd rundt omkring på veiene – men jeg skal holde meg til stormen Dagmar på Vestlandet. Den gjorde store skader både på telekommunikasjonen og på strømnettet, og flere steder herjet den så kraftig at det faktisk også gikk ut over store deler av veinettet. Det er bra å se at statsrådene brydde seg og valfartet til Vestlandet for å se på skadene. Ja, sågar statsministeren, som først ikke ville, fant ut at det kanskje var naturlig å reise – om ikke annet for å drikke kaffe med en av dem som hadde vært utsatt for stormens herjinger.

Også tidligere i 2011 opplevde man naturkrefter som satte voldsomt inn. Det var spesielt i Oppland og Hedmark, hvor flom og ras gjorde store skader for folk. Også den gangen valfartet statsråder og statsminister til utsatte steder og lovet at det ikke skulle stå på penger. Likevel opplevde nok mange at det ikke var løftene om at det ikke skulle stå på penger, som faktisk gjaldt. Jeg har oppfattet at Oppland fylkeskommune har bedt samferdselsministeren sørge for å rydde opp og sørge for at det kommer nok penger til å få ryddet opp i dette.

Etter stormen på Vestlandet har nok ikke løftene vært like klare og tydelige. Det er jo naturlig at en fylkeskommune som ikke har overskudd på sine inntekter, slik staten hadde i 2011 på 115 mrd. kr – og i tillegg har staten en Sareptas krukke i oljefondet på over 3 000 mrd kr – er litt mer forsiktig med å love seg bort når det gjelder å rydde opp etter orkanen Dagmar. Jeg vil derfor utfordre samferdselsministeren – som en av dem i regjeringskollegiet som holder sine hender rundt Sareptas krukke: Vil statsråden sørge for at alle ekstrautgiftene som man har med opprydning etter stormen Dagmar, bl.a. på veisiden, blir dekket av staten – selv om store deler av det ødelagte veinettet er en del av fylkeskommunens ansvar?


Les hele debatten