Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om hvordan man følger opp samarbeidet mellom Jernbaneverket, NSB og brukerne med tanke på å legge til rette for en dobling av kapasiteten til å frakte gods med jernbane

Datert: 11.01.2012
Besvart: 18.01.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I NTP 2010-2019 ligger det strategi for å overføre transport av gods fra vei til bane. Målet er å legge til rette for en dobling av kapasiteten til å frakte gods med jernbane innen utgangen av 2019. Mål og strategi understrekes i tildelingsbrevet fra Samferdselsdepartementet til Jernbaneverket vedrørende statsbudsjettet for 2012. I tildelingsbrevet pekes det på samarbeid om å skape gode togtilbud; tett dialog med bl.a. togselskap og andre interessegrupper.

Hvordan følger statsråden opp samarbeidet mellom Jernbaneverket og NSB og mellom disse og brukerne?


Les hele debatten