Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Datert: 05.01.2012
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Glåmdalsregionen i Hedmark kom på delt sisteplass i NæringsNM 2011. Kommunevis kom flere hedmarkskommuner på plassene rundt nr. 400.

Hva gjør etter statsrådens mening denne regionen og en del hedmarkskommuner feil når det skjer så lite næringsutvikling at man blir rangert så dårlig, og hva vil statsråden bidra med for å styrke næringsutviklingen både i Hedmark og resten av landet?


Les hele debatten