Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hva som gjøres for å forhindre at gode lokale helsetilbud blir avviklet som følge av budsjettkutt i helseforetakene

Datert: 12.01.2012
Besvart: 18.01.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Regjeringen Stoltenberg har lagt vekt på at samhandlingsreformen skal sikre et bedre, mer helhetlig helsetilbud i pasientenes nærmiljø. Ved inngangen til reformen er det imidlertid skapt tvil om videreføring av tilbudene ved sykestuene i Alta og Ål. Dette er tiltak statsråden selv har fremhevet som foregangseksempler på hvordan samhandlingsreformen skal virke.

Hva gjør statsråden for å forhindre at gode lokale helsetilbud blir avviklet som følge av budsjettkutt i helseforetakene?


Les hele debatten