Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om å styrke næringsutviklingen i Hedmark og resten av landet

Datert: 12.01.2012
Besvart: 01.02.2012 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Glåmdalsregionen i Hedmark kom på delt sisteplass i NæringsNM 2011. Kommunevis kom flere hedmarkskommuner på plassene rundt nr. 400.

Hva gjør etter statsrådens mening denne regionen og en del hedmarkskommuner feil når det skjer så lite næringsutvikling at man blir rangert så dårlig, og hva vil statsråden bidra med for å styrke næringsutviklingen både i Hedmark og resten av landet?


Les hele debatten