Spørretimespørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Om at kirkeministeren ifølge et oppslag har avgjort at Våler i Hedmark ikke får bygge ny kirke på branntomten, og hvorvidt statsråden er bedre i stand til å avgjøre hvor kirker skal ligge enn de som bruker og finansierer disse

Datert: 17.01.2012
Besvart: 01.02.2012 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Ifølge avisene Vårt Land og Glåmdalen har kirkeministeren avgjort at Våler i Hedmark ikke får bygge ny kirke på branntomten. 16. januar i år skrev Ringerikes Blad at arbeidsutvalget for Ringerike kirkelige fellesråd vil ha avklaring fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet før sak om bygging av ny Hønefoss kirke lyses ut, om det er mulig å bygge ny kirke på branntomten eller om departementet har lagt nye føringer.

Er det slik at statsråden mener at hun er bedre i stand til å avgjøre hvor kirkene skal ligge enn de som bruker og finansierer disse?


Les hele debatten