Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Om når en endelig avgjørelse vil bli tatt om et mulig fremtidig fengsel i Lødingen

Datert: 11.01.2012
Besvart: 01.02.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Diskusjonen om et mulig fremtidig fengsel i Lødingen har pågått i mange år. Soningskøen har så vidt undertegnede kjenner til økt igjen og behovene for ordinære soningsplasser og varetektsplasser er således fortsatt til stede. Tidligere statsråd Knut Storberget og statssekretærer fra Justis- og beredskapsdepartementet har besøkt Lødingen flere ganger uten at noen avgjørelse er tatt.

Når forventer dagens statsråd at en endelig avgjørelse vil bli tatt?


Les hele debatten