Spørretimespørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Om hva statsråden mener om at Nav anbefaler en kvinne med funksjonshemming å søke om uføretrygd fordi de ikke har klart å finne alternativt arbeid til henne

Datert: 11.01.2012
Besvart: 01.02.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): En 37 år gammel dame som er utdannet førskolelærer må slutte i yrket sitt da hun har fått en funksjonshemming som går ut over hørselen. Hun sier opp sin stilling i samråd med lege. Etter ett år er hun fortsatt på arbeidsavklaringspenger, men har blitt varslet av Nav om at disse snart vil stoppe. Hun er eneforsørger til tre barn. Nav har ikke klart å finne alternativt arbeid til henne, men anbefaler henne istedenfor søknad om uføretrygd.

Hva mener statsråden om denne saken opp mot regjeringens jobbstrategi?


Les hele debatten