Muntlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Om at det er betydelig grad av økonomisk uro rundt i verden, og hvilke tiltak finansministeren ser for seg at Norge kan bidra med

Datert: 18.01.2012
Besvart: 18.01.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Det er betydelig grad av økonomisk uro rundt i verden. I Stortinget har vi en diskusjon om hvem som er økonomisk ansvarlig. Jeg vil påstå at alle partiene er det, selv om vi har ulikt syn på hva norsk økonomi tåler. Men det er viktig i den debatten at vi som storting, selv om vi kan være uenige om deler av norsk økonomisk politikk, er godt forberedt på den situasjonen som også kan ramme Norge.

Vi våknet opp i dag til nyheten om at Verdensbanken har nedjustert anslagene for økonomisk vekst kommende år. I går kunne en lese i Finansavisen at Standard & Poor’s har nedgradert alle EU-land unntatt Tyskland når det gjelder kredittrating, og utsiktene for videre nedgradering er sterkere enn utsiktene for at det snur. Derfor lyser de fleste varsellamper.

I Norge går deler av norsk økonomi veldig bra. Min dårlige stemme i dag skyldes at jeg i går var på et møte i oljenæringen, og der er det ganske sterkt hurrarop, både fordi de gjør store funn, og fordi vi endelig har fått en energiminister som fører Fremskrittspartiets energipolitikk. Men andre deler av norsk næringsliv ser mørke skyer.

Finansministeren har mange ganger sagt at denne regjeringen følger situasjonen nøye og har tiltak på vent hvis behovet melder seg. For en uke siden stilte jeg et skriftlig spørsmål for å få vite litt om hva slags tiltak det er regjeringen tenker seg. Kunne en lage en liste, sånn at vi visste hvilke forberedelser som var gjort? Den listen inneholdt null tiltak. Det gjør meg bekymret, ut fra erfaringene fra 2008. Da kom en også med tiltak, men det var tiltak som har gjort at en har fått flere offentlig ansatte og færre privat ansatte i arbeidsmarkedet. Det er ikke den form for motkonjunktur som jeg synes er en ansvarlig økonomisk tilnærming. Så spørsmålet mitt nå, med et større publikum, er: Hvilke tiltak er det finansministeren ser for seg at Norge kan bidra med for å hindre en økonomisk … (presidenten klubber)


Les hele debatten