Muntlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til finansministeren

Om hvorvidt det ikke ville være enklere og mer rettferdig å fjerne arveavgiften, med bakgrunn i at systemet gir fordeler til dem som har mest ressurser i landet

Datert: 18.01.2012
Besvart: 18.01.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Også mitt spørsmål går til finansministeren. Som finansministeren er kjent med, er Høyre opptatt av et enklere Norge for alle innbyggerne, og mange i dag trenger advokat og revisor for å betale korrekte skatter og avgifter. Arveavgiften er et godt eksempel på det. Mange ressurssterke mennesker i Norge bruker i dag nettopp advokater og revisorer for å sikre et lavest mulig arveavgiftsgrunnlag, for de vet om de lure grepene som ikke alle folk vet om. Det er kanskje ikke så rart, for regjeringen bruker i dag 50 mill. kr på å ansette byråkrater som kun har som oppgave å innhente arveavgift fra befolkningen. Høyre mener disse byråkratene kunne vært frigjort til helt andre oppgaver, fordi Høyre vet at arveavgiften betyr svært mye for dem som rammes, men svært lite for staten.

Den store verdiøkningen på bolig og eiendom har gjort arveavgiften tyngre å betale for veldig mange. Hytteeiendommer som gjerne ble bygd rett før krigen, til moderate priser, koster i dag svært mye, og for at vanlige folk skal kunne ha hytte ved sjøen eller på fjellet, er arv ofte den eneste muligheten. Men ikke alle har råd til å overta. Resultatet er at barndomshjem og familiehytter blir lagt ut for salg, fordi vanlige folk ikke har råd til å betale arveavgift på toppen av det andre. Barneminner om bading, krabbefisking i skjærgården og skigåing i fjellet rett fra hytta blir tatt vekk fra veldig mange mennesker, for plutselig betaler man hundrevis av tusenlapper til regjeringen for en hytte som familien alltid har disponert. Arveavgiften er urettferdig, og Høyre vil fjerne hele arveavgiften.

Ser statsråden at regjeringen har laget et system som gir fordeler til dem som har mest ressurser i landet, med tanke på å bruke advokater og revisorer til å planlegge et arveoppgjør lengst mulig fram i tid for å få lavest mulig takst, mens det isteden hadde vært enklere og mer rettferdig for alle å fjerne en skatt og en avgift som veldig få …(presidenten klubber)


Les hele debatten