Muntlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Om hvorvidt det norske folk er «lurt» og «ført bak lyset» når det gjelder EØS-avtalens betydning for norsk næringsliv, norske arbeidsplasser og norsk økonomi

Datert: 18.01.2012
Besvart: 18.01.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Mitt spørsmål går også til finansministeren.

Vi har fått en gryende debatt om Norges forhold til Europa – EØS-avtalen, EU-medlemskap og hvordan vi er påvirket av dette i vårt land. Det er vel ingen tvil om at det eneste realistiske alternativ til nåværende EØS-avtale ville vært EU-medlemskap. Det ville betydd f.eks. at vi måtte hatt en helt annen politikk når det gjelder både fisk og landbruk. Men vi har åpenbart mange i regjeringen som driver med fiktive samarbeidsmodeller mellom Norge og EU, om det heter handelsavtaler eller bilaterale avtaler eller annet. Noen særlig realisme er det ikke over det i hvert fall to av tre regjeringspartier presterer å si i denne debatten. Ikke nok med det: En av regjeringens ledende personer, Liv Signe Navarsete, greide over et par spalter i Aftenposten i går å si at det norske folk er blitt «lurt», det norske folk er blitt «ført bak lyset», og hunden ligger begravet i bl.a. Arbeiderpartiet.

Mitt spørsmål er – dette er jo ganske alvorlige påstander: Er det regjeringens oppfatning at det norske folk er «lurt» og «ført bak lyset» når det gjelder EØS-avtalens betydning for norsk næringsliv, norske arbeidsplasser og norsk økonomi?


Les hele debatten