Spørretimespørsmål fra Arve Kambe (H) til kommunal- og regionalministeren

Om å utarbeide et regelverk for investeringstilskudd til private sykehjem som tar hensyn til private eiere med interkommunalt tilbud, slik at de også kan motta tilskuddet fra Husbanken

Datert: 18.01.2012
Besvart: 01.02.2012 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Husbankens regelverk for investeringstilskudd til private sykehjem gjør det i praksis umulig for private eiere med interkommunalt tilbud å motta tilskuddet fordi hverken vertskommune eller kjøperkommunene vil garantere for beløpet i henhold til regelverket.

Vil statsråden utarbeide et regelverk som tar hensyn til denne problemstillingen, slik at det blir mulig å motta tilskuddet for f.eks. Søster Ninas Sykehjem i Jevnaker når det er brukere fra flere kommuner slik signalene er i samhandlingsreformen og interkommunalt samarbeid?


Les hele debatten