Muntlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hvorvidt statsråden er bekymret for at færre vil studere teknologi, med henvisning til at teknologmangelen vil svekke skaperkraften i næringslivet og at nye oljefunn vil øke behovet i fremtiden

Datert: 18.01.2012
Besvart: 18.01.2012 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Mitt spørsmål går til statsråd Aasland.

Uansett om man snakker om IKT, olje, gass, vannkraft, infrastruktur, havbruk, verft og kraftkrevende industri, er det ikke urimelig å hevde at en betydelig del av norsk verdiskaping, velstand og velferd hviler på teknologiens skuldre.

Da SV tok over Kunnskapsdepartementet, var det mangel på 6 000 teknologer i Norge. I dag, seks år senere, sier Nav at underdekningen er på 14 000 teknologer. Andre hevder at tallet er større. Funn av størrelsen Aldous/Avaldsnes – som nå skal hete Sverdrup-feltet – i Norskehavet og andre funn i Barentshavet kommer til å øke dette behovet i framtiden. Konsekvensen er svekket skaperkraft i næringslivet og svekket innovasjonskraft i offentlig sektor.

Så kan man spørre seg om denne utviklingen av teknologmangel er en bevisst strategi fra et oljekritisk SV, som helst vil ha ned utvinningstempoet på norsk sokkel. Jeg lurer på om statsråden er bekymret for denne utviklingen, og om regjeringen har en plan for å løse dette. Det er rekordmange studenter ved norske universiteter og høyskoler i dag. Det er rekordmange studietilbud, noe som kanskje gjør at færre enn ellers vil studere teknologi. Men vi ser altså, til tross for denne enorme størrelsen på sektoren, at teknologmangelen varierer i størrelsesorden 1 000–2 000 teknologer hvert eneste år.

Så er spørsmålet: Er statsråden bekymret, eller synes hun dette er greit? Hva er eventuelt regjeringens plan for å gjøre noe med dette?


Les hele debatten