Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Om hvordan man vil sikre skoleflinke elever, uavhengig av bosted, et mer utfordrende opplæringstilbud og samme mulighet til å ta fag på videregående nivå

Datert: 25.01.2012
Besvart: 01.02.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Med Kunnskapsløftet skulle flinke elever få mulighet til å bryne seg på faglige utfordringer utover eget trinn i skolen. Ifølge Kommunal Rapport er det skoleåret 2011/2012 kun 45 kommuner som gir et slikt tilbud til elevene.

Hvilke tiltak vil statsråden nå iverksette for å sikre skoleflinke elever, uavhengig av bosted, et mer utfordrende opplæringstilbud og samme mulighet til å ta fag på videregående nivå?


Les hele debatten