Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til landbruks- og matministeren

Om statsråden på bakgrunn av situasjonen med svikt i produksjonen av norsk storfekjøtt vil vurdere endringer i tilskuddstrukturen

Datert: 26.01.2012
Besvart: 08.02.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Det meldes om biffmangel og svikt i produksjonen av norsk storfekjøtt. Næringen selv mener det er nødvendig med økt budsjettstøtte for å øke produksjonen, og at det ikke er mulig å ta ut mer i økte priser.

Vil statsråden på bakgrunn av situasjonen vurdere endringer i tilskuddstrukturen, eventuelt flytting av tilskudd, til mer målrettede ordninger for å øke produksjonen og gjøre den mer lønnsom?


Les hele debatten