Muntlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt statsråden er enig i at et av hovedpoengene med å bygge flere sjøkabler til utlandet er å presse prisen på elektrisitet for norske kunder

Datert: 01.02.2012
Besvart: 01.02.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Vi står foran betydelige investeringer i infrastruktur for strøm i dette landet. Det er snakk om å investere 40–50 mrd. kr i årene som kommer, og det er bra. I de planene ligger det også planer om å bygge flere sjøkabler til kontinentet for å utveksle kraft. Det som jeg har bitt meg merke i, er en uttalelse som kom fra miljøvernminister Erik Solheim, da han var til stede på et møte med vindkraftbransjen den 13. januar – kun for noen uker siden. Da uttalte han at flere utenlandskabler er bra fordi det vil gi dyrere strøm. Miljøvernministeren mener altså at en av hovedbegrunnelsene for å bygge flere kabler til utlandet tydeligvis er at det vil øke markedet for norsk kraft, og at vi dermed får et press i prisen som selvfølgelig vil ha betydning for norske forbrukere.

Mitt spørsmål til statsråden er rett og slett om han som statsråd på dette feltet deler sin kollega miljøvernminister Erik Solheims syn i denne saken – at et av hovedpoengene med å bygge flere sjøkabler er å presse prisen på elektrisitet for norske kunder.


Les hele debatten