Muntlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Om påstander fra politiet og forbundslederne i PF om hvor ille beredskapen og sikkerheten i Norge er, og hvem som er den øverste ansvarlige hvis situasjonen er slik det beskrives

Datert: 01.02.2012
Besvart: 01.02.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): TV 2s politiundersøkelse har gitt grunn til store bekymringer. I går var det en sending der en av Politiets Fellesforbunds ledere var ganske så skarp i sine uttalelser. Denne forbundslederen var ikke alene, for det viste seg at 95 pst. av forbundslederne i PF mener det samme. Her blir enkelte representanter i regjeringen nevnt med navn, og enkelte andre i ledelsen i Arbeiderpartiet blir også nevnt. Påstanden fra denne forbundslederen var at beredskapen og sikkerheten i Norge var av en slik karakter at hvis folk hadde visst hvor ille det var, hadde det blitt et folkeopprør. Denne forbundslederen påsto i tillegg at den sittende regjeringen dekker over virkeligheten. Mitt første spørsmål til justisministeren er: Hvilke kommentarer har justisministeren til slike påstander fra politiet og forbundslederne i PF?

Videre registrerte jeg at svaret fra justisministeren i denne sammenhengen i går, var at man måtte ta kontakt med Politidirektoratet for eventuelt å få kommentarer. Mitt andre spørsmål blir derfor: Når politiet og forbundslederne i PF er så vidt klare i sine meninger, er det da Politidirektoratet som er den øverste ansvarlige hvis situasjonen er slik det beskrives, eller er det justisministeren og regjeringen?


Les hele debatten