Spørretimespørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren

Om hvorfor det er foretatt kutt i budsjettposten om målet er å fjerne 26-årsgrensen for dekning av hjelpemidler til trening og aktivitet for funksjonshemmede

Datert: 01.02.2012
Besvart: 08.02.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): For ett år siden foreslo FrP å fjerne 26-årsgrensen for dekning av hjelpemidler til trening og aktivitet for funksjonshemmede. Alle partier har tidligere foreslått å fjerne aldersgrensen, og statsråden lovet å vurdere utvidelse av ordningen når Hjelpemiddelutvalgets utredning forelå. Utredningen har tatt lenger tid enn forventet og i mellomtiden er det i stedet foretatt kutt i budsjettposten.

Hvorfor kutte hvis målsetningen er å fjerne aldersgrensen, og når vil hjelpmiddelsaken komme til Stortinget?


Les hele debatten