Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til olje- og energiministeren

Om at konsesjonen til en mindre vindkraftutbygging i Hå på Jæren ble klaget inn til departementet for over ett og et halvt år siden, og når det er rimelig at søkeren vil få en avklaring

Datert: 02.02.2012
Besvart: 08.02.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Friestad er en mindre vindkraftutbygging i Hå på Jæren som fikk konsesjon mai 2010. Konsesjonen ble imidlertid klaget inn til departementet. Allerede i 2005 gikk dette prosjektet til behandling i NVE. Det er nå syv år siden saksbehandlingen startet og over et og et halvt år siden klagen kom til behandling i departementet.

Når mener statsråden det er rimelig at søker får en avklaring?


Les hele debatten