Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til finansministeren

Om hvorvidt det ikke bør gjøres noe med det norske skatte- og avgiftsnivået slik at det skal bli mer attraktivt å handle i Norge, og derved sikre norske arbeidsplasser og dets øvrige positive ringvirkninger

Datert: 01.02.2012
Besvart: 15.02.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): For Värmlands län, som er grensefylke til Hedmark, betyr grensehandelen mye. De norske kundene sikrer på denne måten 2 000 svensker jobb. Dette er arbeidsplasser som i stor grad kunne vært på den andre siden av grensen, dvs. i Norge.

Ser statsråden at noe bør gjøres med blant annet det norske skatte- og avgiftsnivået slik at det skal bli mer attraktivt å handle i Norge, og derved sikre norske arbeidsplasser og dets øvrige positive ringvirkninger?


Les hele debatten