Spørretimespørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeidsministeren

Om hvorvidt statsråden ser at Navs innstramming i permitteringsregelverket har fått utilsiktede virkninger, med henvisning til at anleggsbedrifter sier opp faste ansatte og i stedet tilbyr dem midlertidige ansettelser

Datert: 09.02.2012
Besvart: 15.02.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Navs innstramming i permitteringsregelverket fører til at anleggsbedrifter sier opp faste ansatte og i stedet tilbyr dem midlertidige ansettelser, da man nå ikke får godkjent søknad om dagpenger ved permittering grunnet mangel på oppdrag. Dette viser seg å føre til store utfordringer med tanke på ansettelsesforhold, rekruttering, kompetanseheving i bedrift, bruk av utenlandsk arbeidskraft etc.

Ser statsråden at endringen har fått utilsiktede virkninger, og vil statsråden justere regelverket slik at det treffer bedre?


Les hele debatten