Spørretimespørsmål fra Svein Harberg (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hvordan statsråden vil involvere fagskolenes organisasjoner i prosessen omkring omlegging av finansieringsmodellen for fagskoler

Datert: 09.02.2012
Besvart: 15.02.2012 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Regjeringen har varslet omlegging av finansieringsmodellen for fagskoler i statsbudsjettet for 2013. Nasjonalt fagskoleråd og Rådet for fylkeskommunale fagskoler er så langt ikke kontaktet i forhold til en slik omlegging, og har dermed ikke fått anledning til å komme med innspill i prosessen. Tiden for å få til en god prosess i samarbeid med organisasjonene begynner å bli knapp.

Hvordan vil statsråden involvere fagskolenes organisasjoner i prosessen omkring omlegging av finansieringsmodellen for fagskoler?


Les hele debatten