Spørretimespørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Om statsråden vil medvirke til at det er den samlede arbeidsinnsatsen i offentlig sektor som legges til grunn ved beregning av pensjonsrettigheter til offentlig tjenestepensjon

Datert: 09.02.2012
Besvart: 15.02.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Mange som arbeider deltid i offentlig virksomhet mister retten til pensjonsopptjening dersom ansettelsesforholdet er mindre enn 35 pst. eller 14 timer i uken. I en del yrker arbeider mange i flere deltidsjobber som til sammen utgjør høyere stillingsprosent. Allikevel oppnår de ikke rett til offentlig tjenestepensjon ved oppnådd pensjonsalder.

Vil statsråden medvirke til at det er den samlede arbeidsinnsatsen i offentlig sektor som legges til grunn ved beregning av pensjonsrettigheter til offentlig tjenestepensjon?


Les hele debatten