Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Om å redusere antall ulykker med elgpåkjørsler både i Hedmark og ellers i landet

Datert: 09.02.2012
Besvart: 15.02.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Riksvei 25 i Hedmark fylke er den veien som har flest elgpåkjørsler i Norge. De fleste andre veiene i Hedmark har også svært mange ulykker av denne art.

Hva vil statsråden bidra med for å redusere antall ulykker både i Hedmark og ellers i landet?


Les hele debatten