Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Om å sikre en faglig god og likeverdig behandling av fibromyalgipasienter over hele landet, med bakgrunn i mangelfull kunnskap både hos leger, fysioterapeuter og hos Nav

Datert: 09.02.2012
Besvart: 29.02.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Ifølge Norges Fibromyalgiforbund er det beregnet at det er mellom 150 000-200 000 mennesker som har sykdommen fibromyalgi. Erfaring er at det er mangelfull kunnskap om sykdommen både hos leger, fysioterapeuter og hos Nav. I tillegg er det store forskjeller når det gjelder profesjonalitet, oppfølging og kapasitet i de ulike kommunene. Det er viktig å sikre god og tilnærmet lik behandling av fibromyalgipasienter.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre en faglig god og likeverdig behandling over hele landet?


Les hele debatten