Spørretimespørsmål fra Arve Kambe (H) til justis- og beredskapsministeren

Om hvorvidt statsråden deler synet på at Haugesund fengsel og Sandeid fengsel bør legges ned og erstattes av et nytt fengsel med 100 plasser

Datert: 16.02.2012
Besvart: 29.02.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Kriminalomsorgens sentrale forvaltning foreslår i et høringsutkast at Haugesund fengsel og Sandeid fengsel legges ned og erstattes av et nytt fengsel med 100 plasser. Fengslene er i dårlig stand, og fengslet i Haugesund er landets nest dyreste å drive grunnet ekstreme smådriftsulemper. Innsparingen ved å samle fengselsvirksomheten i et nytt fengsel er i planen alene beregnet til 100 millioner kroner.

Deler statsråden synet på at nytt fengsel er nødvendig og lønnsomt, og når kan sak legges frem for Stortinget?


Les hele debatten