Spørretimespørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om hva statsråden vil foreta seg for at ikke nedbemanning i ambulansetjenesten i Helse Finnmark skal gå på "helsa løs"

Datert: 16.02.2012
Besvart: 29.02.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Helse Finnmark har i styrevedtak vedtatt nedbemanning på 57 årsverk og stillinger. Av disse er 15 årsverk og stillinger i ambulansetjenesten. Dette vil gå ut over befolkningens tilbud, spesielt i Øst-Finnmark. Både Båtsfjord, Vardø og Vadsø vil få et langt dårligere tilbud enn i dag. Dette tilsier at mye av ambulansetrafikken med bil overføres til fly. Samtidig med at Avinor er kommet med forslag om å redusere åpningstidene på kystflyplassene.

Hva vil statsråden foreta seg i saken før dette går på "helsa løs"?


Les hele debatten