Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om hva som er strategien for en større statlig medvirkning til utbygging av vei, bane og kollektivtrafikk i byer som Bergen, Stavanger og Trondheim

Datert: 20.02.2012
Besvart: 29.02.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Regjeringen må ta konsekvensen av at også andre av Norges største byer i tillegg til Oslo blir mer avhengig av kollektivtrafikk, særlig skinnebasert, for å ta hånd om byveksten. Et slikt ansvar bør vises frem gjennom større statlig finansiering av både investering og drift. Investering på Østlandet bør ikke være til hinder for statlig satsing også i Bergen, Stavanger og Trondheim. Både vei og bane bør bygges ut og statlig kjøp av kollektiv persontransport økes.

Hva er strategien for en større statlig medvirkning?


Les hele debatten