Spørretimespørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Om hvilke tiltak som er og vil bli iverksatt for å sikre håndhevelsen av vedtak om antall tillatte tamrein i reinbeitedistriktene

Datert: 21.02.2012
Besvart: 29.02.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): I forbindelse med å sikre en økologisk og bærekraftig reindriftsnæring i Norge har reindriftsforvaltningen fastsatt antall tillatte tamrein i reinbeitedistriktene. Imidlertid etterleves ikke dette av reindriftsorganisasjonene.

Kan statsråden redegjøre for hvilke tiltak som er og vil bli iverksatt for å sikre håndhevelsen av vedtakene?


Les hele debatten