Spørretimespørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til helse- og omsorgsministeren

Datert: 21.02.2012
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): Bortsett fra i Helse Midt-Norge vil det innen kort tid være PET-CT-skannere i bruk i samtlige helseforetak. Som eneste universitetssykehus i landet ser det ut til at St. Olavs Hospital og Helse Midt-Norge ikke har noen konkrete planer om å gå til innkjøp av PET-CT-skanner. Det er bekymringsfullt at kreftpasienter i Midt-Norge ikke har like god tilgang til slike kreftundersøkelser som pasienter i andre deler av landet.

Mener statsråden dette er forsvarlig i henhold til de planlagte behov for PET-CT-skanning i fremtiden?


Les hele debatten