Spørretimespørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Om at over halvparten av familievoldskoordinatorene blir satt til andre oppgaver, til tross for at statsråden i 2009 hevdet at det var koordinatorer i full stilling i alle de 27 politidistriktene

Datert: 22.02.2012
Fremsatt av: Hans Olav Syversen (KrF)
Besvart: 29.02.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): TV2 melder at halvparten av familievoldskoordinatorene blir satt til andre oppgaver, og at noen ikke bruker mer enn 30 pst. av arbeidstiden på familievold. Dette til tross for at statsråden i 2009 hevdet at det var koordinatorer i full stilling i alle de 27 politidistriktene her til lands, og gjentas i "Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012".

Familevoldskoordinatorene er ansatte i 100 pst. stilling, men hvor mye av tiden bruker de faktisk som familievoldskoordinator?


Les hele debatten