Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Om at folk fortsatt kan få fullfinansiert boligkjøp gjennom Husbankens startlån så lenge det gjøres forsvarlighetsvurderinger, og hvorvidt kommunene har kompetanse til dette, sett i lys av Finanstilsynets innstramminger av bankenes muligheter

Datert: 23.02.2012
Besvart: 29.02.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Finanstilsynets innstramming av bankenes muligheter til å fullfinansiere boligkjøp, har skapt en økt pågang etter Husbankens startlån. I ordningen, som administreres av kommunene, kan folk fortsatt få fullfinansiert boligkjøp. Statsråden har tidligere sagt at dette er i orden så lenge kundene blir underlagt en "spesiell forsvarlighetsvurdering".

Skal bankene og kommunene gjøre separate forsvarlighetsvurderinger for hver enkelt søker av startlån fra Husbanken, og har kommunene slik kompetanse?


Les hele debatten