Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å opprettholde tilbudet til MS-pasienter og andre med kroniske nevrologiske sykdommer etter at styret i Helse Møre og Romsdal har vedtatt å legge ned Nevrohjemmet rehabiliteringssenter

Datert: 29.02.2012
Besvart: 07.03.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Styret i Helse Møre og Romsdal har valgt å opprettholde sitt vedtak om å legge ned Nevrohjemmet rehabiliteringssenter, som er det eneste tverrfaglige tilbudet i regionen til MS-pasienter og andre med kroniske nevrologiske sykdommer, for å spare 10 millioner kroner. Dette blir nå møtt med svært sterke reaksjoner da det nye tilbudet i regi av helseforetaket vil ha færre plasser og må startes på nytt.

Vil statsråden, som øverste leder for landets helsevesen, engasjere seg i denne saken slik at tilbudet kan opprettholdes for disse pasientene?


Les hele debatten