Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til arbeidsministeren

Om hvorvidt statsråden vil gjøre det enklere å kunne kombinere utdanning og stønad, med bakgrunn i at antallet unge uføre har steget

Datert: 29.02.2012
Fremsatt av: Abid Q. Raja (V)
Besvart: 07.03.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Antallet unge uføre har steget med 24 prosent på 4 år. Nav angir, ifølge Dagens Næringsliv 24. februar d.å., at dette skyldes psykiske problemer. Det er en noe ulogisk slutning i og med at det nesten ikke er vekst i antall uføre over 30 år i samme periode. Imidlertid har det blitt vanskeligere å gjennomføre utdanning med støtte fra Nav i denne perioden. Etter mitt syn er det en hovedforklaring på økningen av antall unge uføre.

Deler statsråden denne vurderingen, og vil statsråden i så fall gjøre det enklere å kunne kombinere utdanning og stønad?


Les hele debatten