Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt det er riktig å ha aldersgrenser for når man er for gammel til å få behandling, med bakgrunn i at en mann med behov for ny lunge ikke får mulighet til dette fordi han er over 60 år

Datert: 01.03.2012
Besvart: 07.03.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I avisen Østlendingen 18. februar 2012 kunne vi lese om en vålermann på 64 år med behov for ny lunge, men pga. at han er over 60 år får han ikke mulighet til dette.

Mener statsråden det er riktig å ha aldergrenser for når man er for gammel til å få denne type behandling, og dermed fjerne alle muligheter til å få tilbake et verdig liv?


Les hele debatten