Spørretimespørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til finansministeren

Om statsrådens holdning til etablering av et klimafond for industrien som er finansiert av CO¨2-avgiften på sokkelen

Datert: 01.03.2012
Besvart: 07.03.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Etablering av et klimafond for industrien som er finansiert av CO2-avgiften på sokkelen, er en av sakene regjeringen har varslet at en vil ta stilling til i klimameldingen. Et slikt fond forutsetter enten endring av handlingsregelen, eller at inntektene fra CO2-avgiften tas ut av kontantstrømmen til Statens pensjonsfond utland. Det siste vil frigjøre betydelige summer til klimatiltak i industrien, men vil samtidig bety at avgiften ikke lenger blir fradragsberettiget i petroleumsskattesystemet.

Hva er statsrådens holdning til saken?


Les hele debatten