Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Om hvorvidt det er mulig å sette opp et klimafond hvor man øremerker CO¨2-avgiften fra norsk sokkel til klimatiltak i industrien

Datert: 01.03.2012
Besvart: 07.03.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Flere partier ønsker å opprette et klimafond hvor man øremerker CO2-avgiften fra norsk sokkel til klimatiltak i industrien. I dag går CO2-avgiften inn i oljefondet, og et klimafond med respekt for handlingsregelen vil dermed bare kunne investere ca. 4 prosent av klimafondets kapital i industrirettede tiltak.

Er det mulig å sette opp et klimafond, slik at man kan innfri stortingsflertallets ønske om å bruke oljenæringen til å finansiere industri- og miljøtiltak på fastlandet, og i så fall hvordan?


Les hele debatten