Muntlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Om utfordringen med alle de utskrivningsklare pasientene fra sykehusene som skal finne sin plass i kommunehelsetjenesten, og hvorvidt kommuner som ikke har fått nok midler vil bli kompensert

Datert: 07.03.2012
Besvart: 07.03.2012 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Det er nesten synd at ikke fiskeriministeren er her i dag. Hun hadde sikkert trivdes godt.

Mitt spørsmål går til kommunal- og regionalministeren. Vi har en samhandlingsreform som nå slår inn over Kommune-Norge, og det gjør den med litt ulik kraft. Men en utvikling som ser ut til å bli en skikkelig utfordring i mange kommuner, er alle de utskrivningsklare pasientene fra sykehusene som skal finne sin plass i kommunehelsetjenesten og få behandling der. Som statsråden vel vet, har kommunene fått 600 mill. kr fra sykehusene, som har mistet disse pengene. Samtidig ser vi at dette nå er et bilde som ser ut til å bli svært ulikt fra kommune til kommune. Vi har kommuner som har brukt opp halve potten sin etter to måneder, og vi har kommuner som ser ut til å takle dette bra.

Vi vet at staten er en ganske god pengeinnkrever, og disse kommunene kan allerede nå si at de kommer til å måtte kutte på andre områder for å betale for utskrivningsklare pasienter. Jeg spør da: Hvilket svar har statsråden til disse kommunene? Er hun enig i det Kommunenes Sentralforbund sier, at de forventer at dette blir kompensert dersom kommunene ikke har fått nok midler? Eller er statsråden forberedt på å si at de kommunene som allerede nå kan si at de får mye ekstrautgifter, får seile sin egen sjø?


Les hele debatten