Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 24.01.1997
Besvart: 29.01.1997 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Opseth

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Ved innføring av dei nye dagpengereglane vart det stilt krav om garanti for at dei som ikkje hadde fått arbeid etter å ha gått ut dagpengeperioden, skulle få tilbod om sysselsettingstiltak. "Tilbodet" etter 1. januar 1997 er å arbeide for ei godtgjering på vel 4000 kroner i månaden, uten å tene opp pensjonspoeng, utan rett til sjukepengar eller nye dagpengar.

Er dette eit verdig tilbod til vaksne arbeidsføre folk?"


Les hele debatten