Spørretimespørsmål fra Svein Harberg (H) til kunnskapsministeren

Om å sikre at alle godkjente skoler får samme informasjon og dermed mulighet til å informere foresatte til kommende førsteklassinger om sitt skoletilbud

Datert: 08.03.2012
Besvart: 21.03.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Furu Steinerskole har fått avslag på søknad om å få tilsendt liste over førsteklassinger kommende skoleår. Bakgrunnen for søknaden er et ønske om å kunne gi kommende førsteklassinger og deres foreldre informasjon om skolens tilbud. En slik forskjellsbehandling reduserer foreldrenes mulighet til å få informasjon om de valg de kan gjøre for barna sine.

Hvordan vil statsråden sikre at alle godkjente skoler får samme informasjon og dermed mulighet til å informere foresatte til kommende førsteklassinger om sitt skoletilbud?


Les hele debatten