Spørretimespørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Om når søknaden fra Troms fylkeskommune om adgang til å tilby kontinueringseksamen vil være ferdig behandlet i departementet

Datert: 13.03.2012
Besvart: 21.03.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Troms fylkeskommune søkte 18. juli 2011 om adgang til å tilby kontinueringseksamen i august som en prøveordning for visse fag. Dagens ordning der elevene må vente til november/desember skaper mye stress for elever som dermed påføres ekstra arbeidsbelastning i høsthalvåret, og elever som mangler sluttkompetanse vil måtte utsette studier.

Når vil søknaden fra Troms fylkeskommune være ferdigbehandlet i departementet, og vil statsråden tillate forsøket det søkes om?


Les hele debatten