Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Om hvorvidt statsråden ser at Entra Eiendoms engasjement i markedet for grønne datasentre kan oppfattes negativt, særlig i Distrikts-Norge, og om dette vil påskynde arbeidet med å redusere statens eierskap

Datert: 14.03.2012
Besvart: 21.03.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Entra Eiendoms nye, store engasjement i markedet for grønne datasentre både på eier- og driftssiden har vakt betydelig bekymring hos private/offentlige aktører, særlig i Distrikts-Norge. Aktører som heller ville sett en statlig aktiv støtte enn å bli utkonkurrert av staten selv.

Ser statsråden at det statlige eierskapet kan oppfattes negativt i en slik sammenheng, og vil dette påskynde det varslede arbeidet med å redusere statens eierskap i Entra?


Les hele debatten