Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 24.01.1997
Besvart: 29.01.1997 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Opseth

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): "Motstanden mot Regjeringens planer for kommunesammenslåinger viste seg å være massiv da Cristiansen-utvalgets innstilling og St.meld. nr. 32 for 1994-95 var til behandling. Til tross for omfattende utredninger om fordelene ved sammenslåinger, ble planene avvist også av Stortinget. Ifølge media ønsker nå statsråden å bruke enda mere penger på å utrede de samme spørsmål.

Er det ikke nå på tide å gi kommunene arbeidsro til å utvikle det frivillige Stortinget har bedt om?"


Les hele debatten