Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Om at det i oppdragsbrevet til RHF-ene ikke lenger fremgår at vekst i rus og psykiatri skal være større enn i somantikk, og om statsråden vil revurdere dette, slik at RHF-ene fortsetter å ruste opp tilbudet til disse tidligere forfordelte pasientgruppene

Datert: 07.03.2012
Besvart: 28.03.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Bondevik II-regjeringen satte som "gyllen regel" at vekst i rus og psykiatri hver for seg skal være større enn veksten i somatikk. Siden har det fremgått i oppdragsbrev til RHF-ene. Det er endret i år. Fra helse- og omsorgskomiteen er det ingen føringer som tilsier endring i den prioriteringen. Statsråden har antydet at det er en villet nedprioritering, noe også helsedirektøren har uttrykt.

Vil statsråden revurdere dette, slik at RHF-ene fortsetter å ruste opp tilbudet til disse tidligere forfordelte pasientgruppene?


Les hele debatten