Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Om å støtte en nasjonal opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering, med bakgrunn i at Riksrevisjonen i en ny rapport har slått fast at det ikke har vært en målbar styrking av feltet

Datert: 07.03.2012
Besvart: 28.03.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Det har vært målsetting å styrke satsingen på rehabiliteringsfeltet. Riksrevisjonen har i en ny rapport slått fast at det ikke har vært en målbar styrking av rehabiliteringsfeltet, samt at flere forhold bør forbedres. Høyre har, sammen med Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, foreslått en nasjonal opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering. Regjeringen og regjeringspartiene har ikke støttet dette.

Vil statsråden grunnet Riksrevisjonens funn revurdere å støtte en slik opptrappingsplan?


Les hele debatten