Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til statsministeren

Om hva regjeringen vil gjøre for at det skal bli en sammenheng i asylpolitikken

Datert: 21.03.2012
Besvart: 21.03.2012 av statsminister Jens Stoltenberg

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): Fremskrittspartiet er glad for at Arbeiderpartiet, i hvert fall i den offentlige debatten, ser ut til å stå fast i asylpolitikken. Spørsmålet er likevel hvor fast Arbeiderpartiet egentlig står, og hvor fast regjeringen egentlig står.

I en kronikk i Dagens Næringsliv på lørdag skrev statsministeren at det var behov for å sette ned «gjerdestolper i asylpolitikken». Gjerdestolper er veldig bra, men det betinger faktisk at det er gjerde mellom stolpene. Det er sånn at ord må etterfølges av handling, og det er i grunnen her Arbeiderpartiet glipper. Arbeiderpartiet er veldig aktiv i den offentlige debatten ved å si nei, men de mangler sammenheng og helhet, ved at de ikke følger opp med konsekvenser. Det er på en måte der vi nå står – nok en gang, for å si det sånn, for dette er et tilbakevendende problem, og det er et tilbakevendende problem fordi asylpolitikken ikke håndheves.

Det er et tilbakevendende problem at man ikke har lukkede mottak, for det betyr at man får avslag på oppholdstillatelse, men man kan likevel oppholde seg – på tross av at det er ulovlig – fritt i Norge.

Det er også rent humant et problem at saksbehandlingstiden for asylsaker er for lang, og det gjør at mennesker må leve i uvisshet altfor lenge.

Den tredje problemstillingen, som er minst like relevant, er de utallige ankemulighetene som vårt system gir. Man kan først anke til UDI, og deretter må man anke til UNE, deretter kan man sende så mange omgjøringsbegjæringer man bare måtte ønske. Det er en utfordring, selv for en rettsstat som ønsker et betydelig rettsvern for mennesker.

Da er mitt spørsmål til statsministeren: Hva vil Arbeiderpartiet og regjeringen gjøre for at det skal bli en sammenheng i asylpolitikken?


Les hele debatten