Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Om at Aker selger sin 50 prosent andel i Aker Clean Carbon, og hva den komplekse transaksjonen kan bety for statens indirekte investering i ACC gjennom Aker Solutions A/S og direkte investering i Aker Kværner Holding A/S

Datert: 21.03.2012
Besvart: 28.03.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Aker selger sin 50 prosent andel i Aker Clean Carbon (ACC) for 0 kr gjennom en transaksjon hvor Aker er med på en mulig videre oppside, men er fritatt for eventuelle nye finansieringsforpliktelser. Transaksjonen fremstår som kompleks, og med et ukjent endelig resultat bl.a. for staten som indirekte eier i ACC.

Hvilke uavhengige vurderinger av transaksjonen har Nærings- og handelsdepartementet fått gjort av hva dette kan bety for statens indirekte investering i ACC gjennom Aker Solutions A/S og direkte investering i Aker Kværner Holding A/S?


Les hele debatten