Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

Om statsministeren mener at psykisk helse bør opprioriteres i helsevesenet, i lys av at flertallet av de unge som blir uføretrygdet har en diagnose på en psykisk lidelse

Datert: 21.03.2012
Besvart: 21.03.2012 av statsminister Jens Stoltenberg

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): De senere årene har antallet unge uføre økt betydelig. Fra 2007 har antallet unge uføre økt med 24 pst. Det bør være grunnlag for en alvorlig bekymring når så mange unge mennesker får beskjed om at vi ikke trenger dem, at vi ikke har en plass til dem i arbeidslivet, for blant disse unge uføre finnes det også mange som har et ønske om å kunne bidra.

Samtidig er det viktig å se på hvorfor folk blir uføretrygdet i ung alder. I gruppen 25–39 år har et flertall av dem som blir uføretrygdet, en diagnose på en psykisk sykdom eller en sammensatt psykisk lidelse, så i gruppen 25–39 år blir faktisk flertallet uføretrygdet på grunn av psykisk helse. Skal man gjøre noe med økningen i antallet uføretrygdede, er altså det å ha fokus på hvordan vi stimulerer og jobber med psykisk helse utrolig viktig.

I dag står det 3 500 psykisk syke barn og unge og venter på hjelp. Det står 3 000 rusmisbrukere og venter på behandling. Og vi vet at dette henger sammen – psykiske lidelser og rus henger også sammen over tid.

I debatter og spørsmål om uføretrygd, vil statsministeren veldig ofte snakke om de store reformene, om uføretrygdrefomen og de store systemene. Men når vi ser på årsaken til at enkeltmennesker blir uføretrygdet, så dreier det seg om lidelser som helsevesenet i for liten grad klarer å gi hjelp til.

Og da er mitt spørsmål til statsministeren: Mener statsministeren – i lys av dette, og i lys av at uføretrygd er en av våre store utfordringer – at f.eks. psykisk helse bør opprioriteres i helsevesenet i Norge?


Les hele debatten