Muntlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til statsministeren

Om hvilket ansvar statsministeren har for å sikre at lover og regler følges av hans egne statsråder

Datert: 21.03.2012
Besvart: 21.03.2012 av statsminister Jens Stoltenberg

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Statsministeren sa i tilknytning til Lysbakken-saken – og jeg siterer:

«Ansvaret for at rutiner, lover og regler følges, ligger jo i det enkelte departement.»

Og han sa:

«Når det gjelder habilitetslovgivningen, ligger jo ansvaret hos den enkelte statsråd.»

Situasjonen nå er at det er flere saker knyttet til statsministerens statsråder: tidligere statsråd Solhjell, statsråd Åsland, statsråd Halvorsen og tidligere statsråd Lysbakken, og nå stilles det også spørsmål ved habiliteten til utenriksminister Gahr Støre. Så mange av statsministerens statsråder synes ikke å følge statens økonomireglement og habilitetskriterier.

Hvilket ansvar mener statsministeren han har nå for å sikre at lover og regler følges av hans egne statsråder, slik at tilliten kan gjenopprettes?


Les hele debatten